Shri Bhaskarjyoti Choudhury

SE & RO Upper Brahmaputra, T.R. Phukon Road, Bhabanipur, Choladhara, Jorhat-785001 Phone:- 9435045900 Email:- bbjorhatcircle[at]gmail[dot]com/ bchoudhury.35[at]gov[dot]in